Stránky na webe Streženice.info

Družstevná ovocná
pálenica Streženice

pálenica

Navštívte stránky našej pálenice a dozveďte sa viac
o pálení, termínoch pálenia, kontaktoch a neposlednom rade aj o aktuálnej cene za pálenie.

viac

O obci Streženice

historická pečať

Obec Streženice leží na styku Ilavského podolia s Bielymi Karpatmi pri ústí Bielej vody do Váhu. Poloha obce je 49° 6´ severnej zemepisnej šírky a 18° 8´ východnej zemepisnej dĺžky. Celé katastrálne územie obce je najvýchodnejším výbežkom podcelku Bielych Karpát – Vršatských bradiel.

viac

Pripravujeme

360° panorámy

Panorámy Streženíc a okolia
na stránke

pano.strezenice.info

Zažite virtuálnu prehliadku našej malebnej obce Strežnice a jej prekrásneho okolia. Všetko 360° panorámy, niektoré aj s GPS súradnicami.

Viac